fbpx

Voorkom geluidsoverlast

Terug naar Nieuws
Back-to-work-tip-05

Voorkom geluidsoverlast

Geluid is een belangrijk topic in de samenleving en met name dan geluidsoverlast. Dit laatste kun je voorkomen door bijvoorbeeld je huis goed te isoleren. Een juiste boven- en ondervloer draagt een heel eind bij aan de geluidsreductie.

In Nederland is het advies van de Nederlandse Stichting Geluidshinder om in appartementen een 10dB (contactgeluidreductie norm) vloer te leggen.

Waarom er voor 10dB ΔLl in Nederland wordt gekozen?

In Nederland is gekozen voor een breder frequentiebereik gericht op lagere tonen, zodat men ook deze lage tonen kan meten die verder doordringen in de constructie. Met behulp van een index voor contactgeluidisolatie: ΔIco waarbij de I staat voor Index en de co voor contactgeluid. Men kan met één getal de positieve of negatieve effecten van een ondervloer weergeven, waarbij volgens het Nederlandse bouwbesluit een kale betonvloer een waarde moet bereiken van ΔIco=5 dB of hoger. ΔIco staat gelijk aan ΔLin. Kortom, ΔLin geeft de positieve contactgeluidreducerende effecten weer van ondervloeren ten opzichte van de originele kale betonvloeren. Voor de Nederlandse norm (NEN) geldt alleen deze ΔLin.

10db-geluidsreductie

Als je een vloer gaat kopen/leggen is geluidsreductie dus een belangrijk onderdeel waarmee je rekening moet houden. Via de vloerenkiezer op de homepage kun je op een snelle manier de juiste ondervloer met de juiste geluidreductie kiezen.

Terug naar Nieuws