fbpx

Over Estillon MVO

MVO Prestatieladder niveau 3

Estillon wil een voorbeeld zijn in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In samenspraak met de stakeholders van Estillon is het voornemen om in al onze handelingen rekening te houden met de belangen van People, Planet en Profit in een goede balans. Hiervoor heeft Estillon in Maart 2019 het Certificaat MVO prestatieladder niveau 3 ontvangen.

Reductieplan

Er zijn in de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in de reductie van het elektriciteitsverbruik. Estillon beschikt nu o.a. over meerdere elektrische auto’s.  Als doelstelling hanteren we een besparing van 5% besparing elektriciteit per jaar.

Plan van aanpak

Wat zijn de doelstellingen van Estillon? Om te kunnen voldoen aan de reductiedoelstellingen nemen we verschillende maatregelen.

Maatregel Gasverbruik

  • Deze maatregel heeft betrekking op het reduceren van het gasverbruik

  • Verlaging stookkosten, met name in de productieruimte

Maatregel Eletriciteitsverbruik

  • Deze maatregel heeft betrekking op het reduceren van elektriciteitsverbruik

  • Zelf opwekken van benodigde elektriciteit (panelen op eigen dak, geplaatst in februari 2019)

  • Doelstelling gebruik van alternatieve brandstoffen en/of groene stroom.

Maatregel Elektriciteitsverbruik

  • Deze maatregel heeft betrekking op het reduceren van elektriciteitsverbruik

  • Overgang op groene stroom na plaatsing van de eigen zonnepanelen (geplaatst in februari 2019)

Overzicht emissies

Footprint-2019

Co2 Prestatieladder niveau 3

 

Wat houdt niveau 3 nu precies in? Het bedrijf of de organisatie heeft doelen voor duurzaam ondernemen gerealiseerd die voor de branche haalbaar zijn. Hierbij zijn stakeholders betrokken die een direct belang hebben bij het product of dienst of bij het voorkomen van een negatief effect van de uitoefening van activiteiten door het bedrijf of de organisatie.
(meer info op SKAO)

Recycling

Alle plastic verpakkingen, het rest-hout van de productie en papier worden gescheiden en gerecycled. Een deel van de producten range wordt gefabriceerd uit gerecyclede materialen. Zo worden de Best base ondertapijten 100% gerecycled uit een mix van hoogwaardig schoon gerecycled polyurethaan schuim en is het vilt ondertapijt Finity gemaakt van 100% gerecycled PET flessen materiaal.

Initiatief

Platform Uden duurzaam
Middels informatieoverdracht en het zoeken naar collectiviteit duurzaamheid in Uden op de agenda zetten, specifiek de CO2 -emissie verlagen en waar mogelijk het verduurzamen van energiestromen.

Zonnepanelen

Het bedrijfspand is voorzien van 496 zonnepanelen die 152.251 kWh per jaar opwekken. Hiermee is Estillon vanaf maart 2019 Co2 neutraal gaan produceren.

Distributie

Estillon werkt samen met Van den Heuvel Logistiek transport bedrijf. Dit is een lokale partner om zo bewust mogelijk om te gaan met het aantal transport kilometers. Estillon verwacht ook van haar partners/leveranciers dat ze meedenken in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Opbrengst_zonnepanelen_tm_dec2021