fbpx

Bedankt voor uw bijdrage
aan een groenere toekomst

Plant a Tree | Estillon green choice

Estillon kiest voor groen

Estillon wil een voorbeeld zijn in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We doen er alles voor om de door ons gestelde klimaatdoelen te behalen. Belangrijk hierbij is om onze CO2-uitstoot te verlagen. Hier zijn we de laatste jaren erg op gefocust en met een goed resultaat.

De CO2 uitstoot die we (nog niet) kunnen vermijden willen we op een duurzame en impactvolle manier compenseren.

De april actie “Estillon plant bomen ter compensatie C02 uitstoot” is afgelopen

Aan iedereen die mee heeft gedaan aan deze mooie actie ontzettend bedankt! Samen hebben we ervoor gezorgd dat er een mooi aantal nieuwe bomen geplant gaan worden.

Een deel van de bomen wordt geplant in Nederland. Trees for all plant zoveel mogelijk verschillende inheemse boomsoorten. Deze diversiteit is belangrijk voor een gezond en klimaatbestendig bos.

Het andere deel van de bomen wordt geplant in Madagaskar. Het ecosysteem van Madagaskar is het meest bedreigde ter wereld. Veel bomen, planten en dieren zijn verlopen gegaan door ontbossing en klimaatverandering. Voor de bevolking leidt dit tot droogte, mislukte oogsten en watertekorten. Door nieuwe bomen te planten herstellen ze het leefgebied van planten en dieren geven ze de bevolking weer perspectief.

Wij zijn blij en  trots dat we een steentje kunnen bijdragen aan deze prachtige projecten.

Wilt u ook graag bomen doneren? Ga dan naar de website van Trees for All.

Stichting Trees for All

Veel gestelde vragen

Stichting Trees for All is opgericht in 1999. Ze zijn de meest ervaren aanbieder van CO2-compensatie in Nederland en ook de enige aanbieder van CO2-compensatie via duurzame bosprojecten die voldoet aan de strenge eisen van het CBF-keurmerk. Bomen zijn hét middel tegen klimaatverandering. Deze stichting plant bomen in Nederland en het buitenland en compenseert CO2-uitstoot. De missie is om wereldwijd nieuw bos te planten en bestaande bossen te beschermen en te herstellen. Dit doen zij altijd via duurzame bosprojecten. Zo dragen ze bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van lokale bevolking.

Trees for All plant wereldwijd bomen en levert op die manier een positieve bijdrage aan het klimaat. Jaarlijks plant de stichting tientallen hectaren aan bos. Niet alleen in Nederland, maar ook in Oeganda en Costa Rica. De stichtingbeschermt bestaande bossen, draagt bij aan de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden en zet zich in voor een groene, gezonde aarde. Eén van de uitgangspunten is dat het aan te planten bos minimaal 30 jaar wordt beheerd.

Meer weten? Ga naar de website

De daadwerkelijke plantlocaties en het tijdstip van aanplant bepaald door Trees for All. Trees for All garandeert de aanplant van bomen binnen een jaar na ontvangst van de donatie van Estillon. Voor het aanplanten van bomen is de stichting afhankelijk van het plantseizoen. In Nederland wordt er geplant tussen november en maart.